woensdag 17 april 2024

Liturgisch leerhuis over Psalm 104

Datum: 
 woensdag 17 april 2024
Tijdstip: 
 20:00
Locatie: 
 Nicolaikerk

Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw...

Een verkenning van de (antwoord) Psalm (104) voor Pinksteren. God wordt verheerlijkt als de Schepper van hemel en aarde. Op de eerste scheppingsdag zweefde de geest van God over de wateren (Gen. 1,2). Met Pinksteren is die geest van God opnieuw werkzaam en worden wij ons nog dieper dan met Pasen bewust dat door Jezus’ verrijzenis een nieuwe schepping is doorgebroken.
Bij uitstek vers 30 van deze psalm wordt op het Pinksterfeest de gemeenschap als ‘antwoord’ in de mond wordt gelegd: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

We kijken in het eerste deel van avond naar de verschillende lagen in de Hebreeuwse grondtekst (ds. Dirk Neven, wijkpredikant Nicolaikerk), en aansluitend verkennen we, ondersteund door de Nicolaicantorij, de verschillende ‘verwerkingen’ in de vocale kerkelijke traditie (kerkmusici Nicolaikerk)


 

terug