Musical Jozef

Musical Jozef
Musical Jozef
lees meer »
 
Muziek in de Nicolaïkerk Muziek in de Nicolaïkerk
Kerkmuziek neemt in onze kerkelijke vieringen een belangrijke plaats in. De kerk beschikt over twee monumentale Marcussen-orgels. Er zijn drie professionele kerkmusici in dienst. Ko Zwanenburg en Karel Demoet zijn cantor-organist en Berry van Berkum organist.


 
lees meer »
 
Nicolaïcantorij Nicolaïcantorij
De Nicolaïcantorij zingt ongeveer eens in de maand op de zondagmorgen en op feestdagen.
lees meer »
 
Vespercantorij Nicolaïkerk

Vespercantorij Nicolaïkerk
De Vespercantorij Nicolaïkerk bestaat uit gevorderde amateurzangers die onder leiding van cantor-organist Ko Zwanenburg medewerking verlenen aan de maandelijkse vespers op de 1e zondag van de maand.
lees meer »
 
Orgels

front Marcussenorgel
Orgels

De Nicolaïkerk bezit drie orgels. Naast het koororgel van de firma Van Vulpen heeft de Nicolaïkerk twee orgels van de Deense orgelbouwer Marcussen & Søn

lees meer »
 
Hemony Beiaard

Hemony Beiaard
Het carillon in de zuidertoren van de Nicolaïkerk werd in 1649 gegoten door de gebroeders Hemony.
lees meer »