Vorming en Toerusting

Vorming en Toerusting
Het jaarthema van het seizoen 2021-2022 is Stilstaan... 
Stilstaan … Het woord roept associaties met achteruitgang op, alsof stilstaan iets schandelijks is. Onverdraaglijk, lijkt het om stil te staan. Zonder dynamiek, zonder reuring leven we toch zonder spanning? 
Maar we staan stil bij een kunstwerk, een religieuze ervaring, bij de dood van een geliefde. Stilstaan heeft de notie van stilgezet worden door een stem die ons roept. Soms word je daar stil van en andere keer sta je samen stil.
Gaan we, nu de coronatijd achter de rug lijkt, de draad weer 'gewoon' oppakken? Bij deze en andere vragen willen we het komende seizoen stilstaan. 
Het hele programma is hier te vinden. Voor meer informatie kunt u ons mailen.

De Nicolaikerk biedt een gevarieerd programma van verdiepende activiteiten aan. Zoals lezingen, bijbelkringen en filmavonden. Met deze activiteiten wil de Nicolaikerk haar gemeenteleden vormen en toerusten. Het is bovendien een mooie manier om andere gemeenteleden te leren kennen. Onze activiteiten staan ook open voor mensen die geen lid zijn van onze kerk. Wij ontmoeten je graag op een van onze activiteiten! 
 
Vooruitgang of systeemfout? Vooruitgang of systeemfout?
We hebben een jaar achter de rug waarin we plots gedwongen werden om kerkdiensten en vergaderingen online te volgen. Ook hebben zich online gesprekskringen gevormd en hebben we op andere manieren positieve effecten ervaren van technologie.  
We gaan deze avond met elkaar in gesprek en samen ontdekken waar de mogelijkheden en bedreigingen liggen voor het gebruik van technologieën in de kerk van vandaag. Lees meer