zondag 28 april 2024

Nagesprek in de Tuinzaal

Datum: 
 zondag 28 april 2024
Tijdstip: 
 11:30
Locatie: 
 Tuinzaal

Na de kerkdienst, waarin ds Jasmijn Dijkman voorgaat, is er een nagesprek in de tuinzaal.
Jasmijn is betrokken bij Christian Climate Action (CCA). Deze actiegroep vormt een christelijk antwoord op de klimaatcrisis. Dit doen ze door aanwezig te zijn bij acties van Extinction Rebellion.
Extinction Rebellion is bekend van de ontwrichtende klimaat protesten. Volgens hen is de urgentie zo hoog dat geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid geoorloofd is. Ze schuren hierbij vaak aan tegen het wettelijk toelaatbare.
CCA is een los verband van christenen die bij deze protesten aanwezig is. Tijdens de protesten verzorgen ze vieringen, waar iedereen bij kan aansluiten. Ze organiseren ook zelf acties, bijvoorbeeld met spandoeken bij kerken in Utrecht tegen het pensioenfonds PFZW. Sifra is als predikant aanwezig bij diverse protesten.
Ze zal deze morgen een gewone dienst verzorgen.
Na de dienst is er in de Tuinzaal de mogelijkheid om met haar in gesprek te gaan over de aanwezigheid van CCA bij de klimaat protesten. Hoe is je positie als christen tegenover de overheid? Kan de kerk zich verbinden aan dergelijke acties? Wat betekent het om als predikant dergelijke acties te doen? We hopen met elkaar een (veilig) gesprek te hebben. Niet met als doel tot een eenduidig antwoord te komen, maar om elkaar uit te dagen in onze opvattingen rondom geloof en (klimaat)protest.
 

terug