dinsdag 28 mei 2024

Profetie, leiderschap en spirituele integriteit. Lezing door Rico Sneller

Datum: 
 dinsdag 28 mei 2024
Tijdstip: 
 20:00
Locatie: 
 Tuinzaal

In het klimaatdebat zou je de wetenschappers, die waarschuwen voor komende rampen, kunnen zien als profeten: ze hebben een onaangename boodschap en er wordt vaak niet naar geluisterd. In dit kader hebben we dr Rico Sneller gevraagd om een lezing te houden over de betekenis van profeten vandaag.

Hebben profetie en leiderschap iets met elkaar te maken? Loont het om na te denken over leiderschap in het licht van profetisme?
Het woord ‘profetisch’ lijkt primair te verwijzen naar een voorbij verleden. Moderne mensen geloven immers niet meer aan profeten en andere orakelbrengers. En toch! Als we het wereldbeeld en mensbeeld dat profetische tradities oproepen heroverwegen, is er misschien een nieuwe kans voor profetie – en daarmee ook voor een andere benadering van leiderschap.
In mijn lezing wil ik nadenken over een relatie tussen profetie en leiderschap vanuit een herbezinning op het fenomeen ‘visioen’. Net zoals het woord ‘inzicht’ verwijst naar een verdieping van ‘zicht’, impliceert ‘visioen’ een verdieping van ‘visie’. Verdieping betekent ook: continuïteit. Zou het kunnen dat de profeet dieper – en dus beter – ziet?
Mijn hypothese is dat profetisch leiderschap de zelfstandigheid en de autonomie van de ‘leider’ niet alleen vestigt, maar ook aantast. Om dat aannemelijk te maken, werp ik een blik op de noties ‘integriteit’ en ‘kwetsbaarheid’. Aan profetie – en dus ook profetisch leiderschap – hangt een psychologisch prijskaartje. In het uiterste geval dat van een trauma.

terug