Diaconie Diaconie

Voor wie is de diaconie

De wijkdiaconie richt zich met acties en (financiële) ondersteuning niet alleen op gemeenteleden. Wij hebben specifiek oog voor wijkbewoners in financiële nood, ouderen, vluchtelingen, (ex)gedetineerden, dak- en thuislozen.
Hierbij werken we nauw samen met de wijkteams en maatschappelijke organisaties in Rivierenwijk en Hoograven. Ook met inlooppunten zoals Het Trefpunt in Rivierenwijk en Het Knooppunt in Lunetten, waar mensen even op adem kunnen komen, wordt samengewerkt.

Voor ouderen wordt jaarlijks een specifiek ouderenkerstfeest bekostigd. Door samenwerking met Stichting Present worden gemeenteleden uitgedaagd om voor anderen in beweging te komen.

Verder besteedt de diaconie aandacht aan allerlei hulpverleningsprojecten wereldwijd, die we steunen met speciale (Avondmaals)collecten. Voor dit werelddiaconaat sluiten wij vaak aan bij KerkinActie. In de kerk wordt via verkoop van Fair Trade producten aan bewustwording gedaan voor een eerlijke prijs voor producten. 

 

terug